Архів

< вересня 2008 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30          

Державні ресурси
МКМР


 

  

НОВИНИ
Основні завдання апарату райдержадміністрації | Друкувати |

 

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату

 

Барнак Юлія Іванівна

 начальник відділу

тел. (03144) 2-32-31

 

Основним завданням відділу є:

·        взаємозв’язок райдержадміністрації з районною радою, виконавчими комітетами сільських та міської рад;

·        перевіряє роботу відділів, управлінь та інших служб РДА, виконкомів місцевих рад;

·        готує проекти перспективних і поточних планів роботи;

·        здійснює заходи по підготовці та проведенню колегій, нарад при голові РДА;

·        організовує навчання працівників апарату РДА;

·        вивчає стан організаційної роботи у виконкомах сільських та міської рад, надає їм методичну, консультативну допомогу у поліпшенні управлінської роботи, консультує кадри РДА з питань, віднесених до компетенції відділу;

·        систематично аналізує кадрове забезпечення державної служби у виконавчих органах влади, визначає потребу в кадрах, здійснює заходи, спрямовані на дальше поліпшення якісного складу державних службовців, веде звітно-облікову документацію та статистичну звітність з цих питань;

·        готує необхідні документи для представлення працівників до нагородження державними нагородами;

·        організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, вносить пропозиції про форми навчання.

 

Сектор контролю апарату

 

Коростіль Олександр Олександрович

завідувач сектору

тел. (03144) 2-14-09

 

Основними завданнями сектору є:

·        здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами РДА актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови РДА за станом роботи з реагування на запит і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

·        інформування голови РДА про стан виконання документів та роботи з реагування на запит і звернення депутатів всіх рівнів;

·        підготовка проектів розпоряджень і доручень голови РДА з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу з контролю.

 

 

Загальний відділ апарату

 

Керечанин Володимир Васильович

начальник відділу

тел. (03144) 2-12-72

 

Основним завданням відділу є:

·        розробляє інструкцію з діловодства та номенклатуру справ;

·        організовує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, забезпечує оформлення і випуск документів;

·        організовує друкарське виготовлення, копіювання і тиражування документів;

·        уніфікує системи документації та документів, вживає заходів до скорочення кількості форм і видів документів;

·        приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний розшук документів і їх розсилання;

·        забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності райдержадміністрації, для передачі на державне зберігання;

·        удосконалює форми і методи роботи з документами в райдержадміністрації та організаціях, що належать до сфери її управління, з урахуванням використання оргтехніки і персональних комп’ютерів;

·        здійснює організаційно-методичне керівництво роботою з документами в структурних підрозділах райдержадміністрації;

·        організовує підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації в роботі з документами;

·        завіряє печаткою документи у випадках, передбачених Інструкцією з ведення діловодства;

·        веде протоколи нарад при голові та керівнику апарату райдержадміністрації, засідань колегії райдержадміністрації;

·        веде прийом-передавання електронної пошти корпоративним поштовим сервером райдержадміністрації.

 

Сектор роботи зі зверненнями громадян апарату

 

Білогорка Еріка Іванівна

Завідувач сектору

тел. (03144) 2-24-35

 

Основними завданнями сектору є:

·        здійснює діловодство за зверненнями громадян;

·        проводить попередній розгляд письмових звернень громадян і подає їх на розгляд керівництву РДА;

·        здійснює контроль за розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян структурними підрозділами РДА;

·        надає консультативні довідки громадянам, що звертаються з різних питань;

·        підготовка доповідних записок, аналітичних довідок, інших матеріалів з питань розгляду звернень громадян.

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату

 

Роман Марія Михайлівна

начальник відділу

тел. (03144) 2-36-66

 

Основним завданням відділу є:

·        забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку;

·        контроль за правильним і економічним використанням коштів і їх цільовим призначенням по затвердженим кошторисом видатків;

·        нарахування заробітної плати, проведення розрахунків з організаціями, контроль за грошовими коштами, матеріальними цінностями, командировочними та іншими видатками;

·        складання і пред’явлення в установлені строки бухгалтерської звітності;

·        складання штатного розпису, кошторису доходів та видатків загального фонду та розрахунків до них по апарату та відділам РДА;

·        здійснення контролю за збереженням інвентарю;

·        збереження бухгалтерської документації та здача у архів в установлені строки;

·        здійснення контролю за правильний розрахунок потреби та використання енергоносіїв та комунальних послуг, а також стеження за технічним станом легкових автомобілів та адмінбудинком, гаража та прилеглої території до них, своєчасним проведенням ремонтів та виконанням функціональних обов’язків прибиральницями та сторожами.

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату

 

Марканич Юрій Михайлович

начальник відділу

тел. (03144) 2-35-33

 

Основним завданням відділу є:

·        ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу та входять до складу району;

·        складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях;

·        внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

·        надання на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

·        здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру.

 

 

 

Юридичний відділ апарату

 

Попович Катерина Юріївна

начальник відділу

тел. (03144) 2-28-62

 

Основним завданням відділу є:

·        організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавств, інших нормативних документів РДА;

·        захист прав та законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій комунальної власності;

·        зміцнення законності та здійснення правового навчання, участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками РДА.

 

Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями і засобами масової інформації апарату

 

 

начальник відділу

тел. (03144) 2-15-42

 

Основними завданнями відділу є:

·        політичний моніторинг, аналіз суспільно-політичних процесів та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності місцевих органів державної влади;

·        сприяння органам виконавчої влади у взаємодії і розвитку їх зв’язків з об’єднаннями громадян та політичний аналіз інформаційного простору.

 

Відділ мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату

 

Халак Федір Богданович

начальник відділу

тел. (03144) 2-32-31

 

Основними завданнями сектору є:

·        забезпечення координації та сприяння діяльності всіх державних органів району, на які покладено обов’язки здійснювати боротьбу зі злочинністю, її організованими формами;

·        організація забезпечення заходів щодо охорони громадського порядку та дорожньої безпеки, боротьби зі злочинністю;

·        організація контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції серед державних службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 

 

Державний реєстратор

 

 

Державний реєстратор

тел. (03144) 2-43-66

 

Основними завданнями є:

·        проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

·        проводить резервування найменувань юридичних осіб;

·        формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;

·        здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію, а також їх заміну;

·        оформляє та видає виписки, довідки з Єдиного державного реєстру;

·        проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями.


 


СТРУКТУРА
і гранична чисельність апарату, управлінь та  відділів  районної державної адміністраці

 

 
 
з/п
 
Назва підрозділу
 
Гранична чисельність, чол.
 
 
Апарат райдержадміністрації
 
1
Голова райдержадміністрації
1
2
Перший заступник голови
1
3
Заступники голови райдержадміністрації
1
4
Керівник апарату
1
 
ВСЬОГО
4
 
 
 
 
1
Відділ організаційно-кадрової роботи
3
2
Загальний відділ
3
3
Відділ ведення Державного реєстру виборців
3
4
Юридичний відділ
3
5
Відділ фінансово-господарського забезпечення
4
6
Сектор роботи зі зверненнями громадян
2
7
Сектор контролю
2
8
Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації
2
9
Сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи
2
10
Сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи
2
 
ВСЬОГО
26
 
РАЗОМ
30
 
 
Управління та відділи райдержадміністрації
 
1
Управління економічного розвитку і торгівлі
в тому числі:
- відділ торгівлі
- відділ  підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності та інвестицій;
- державний адміністратор
7
 
 
 
 
 
2
Управління соціального захисту населення
57
3
Фінансове управління
14
4
Відділ агропромислового розвитку
в тому числі:
- сектор з питань фермерства
4
 
 
5
Відділ освіти
6
6
Сектор молоді та спорту
2
7
Відділ містобудування та архітектури
в тому числі:
- сектор інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва
4
8
Відділ культури і туризму
3
9
Архівний відділ
3
10
Відділ з питань цивільного захисту
3
11
Відділ  охорони здоров"я
3
12
Служба у справах дітей
в тому числі:
- відділ соціального захисту,  профілактики злочинності та правопорушень
- відділ з питань опіки, піклування та усиновлення
8
 
 
 
           
 
ВСЬОГО
114
 
РАЗОМ
144
 

Анонси подій

ПОНЕДІЛОК
16 квітня 2018 року
 

08.00 Нарада керівництва РДА
Павлишин І.М.. – в.о. голови РДА

09.00 -16.00 Особистий  прийом громадян в РДА

Мошкола І.І. –  заступник голови РДА

09.00 Аналіз обсягів реалізованої продукції промисловими підприємствами основного кола виробників

Мошкола І.І. –  заступник голови РДА

10.00 Проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»
11.00 Нарада у ОДА
Павлишин І.М.. – в.о. голови РДА

14.00 Засідання комісії з питань виплати заробітної плати у бюджетних сферах району

Мошкола І.І. –  заступник голови РДА
 

ВІВТОРОК
17 квітня 2018  року
 
День пожежної охорони

08.00 Нарада керівництва РДА
Павлишин І.М.. – в.о. голови РДА

09.00 -16.00 Особистий  прийом громадян в РДА

Павлишин І.М.. – в.о. голови РДА

09.30 Нарада директорів шкіл району

Павлишин І.М.. – в.о. голови РДА

09.30 Участь у проведенні Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» на базі Довжанського лісництва ДП «Довжанське ЛМГ»

10.00 -12.00 Виїзний прийом громадян у Броньківській сільській раді

Павлишин І.М.. – в.о. голови РДА

СЕРЕДА
18 квітня 2018 року

День пам’яток історії та культури

08.00 Нарада керівництва РДА
Павлишин І.М.. – в.о. голови РДА

08.30 Нарада з питань висвітлення діяльності структурних підрозділів РДА

Козенюк О.В. – керівник апарату РДА

10.00 Спартакіада допризовної молоді

Мошкола І.І. –  заступник голови РДА

11.00 Нарада з розгляду питання внесення змін до районного бюджету на 2018 рік та підготовка проекту рішення на сесію районної ради

Мошкола І.І. –  заступник голови РДА
 

ЧЕТВЕР
19 квітня 2018 року
 

08.00 Нарада керівництва РДА
Павлишин І.М.. – в.о. голови РДА

09.00 -16.00 Особистий  прийом громадян в РДА

Козенюк О.В. – керівник апарату РДА

10.00 Засідання штабу з питань НС (при потребі)

Мошкола І.І. –  заступник голови РДА

10.00 Засідання оргкомітету до Дня аварії на Чорнобильській АЕС

Козенюк О.В. – керівник апарату РДА

14.00 Аналіз посіву ярих зернових в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності

Мошкола І.І. –  заступник голови РДА
 

П’ЯТНИЦЯ
20 квітня 2018 року

Єдиний санітарний день в районі.

08.00 Нарада керівництва РДА
Павлишин І.М.. – в.о. голови РДА
 

СУБОТА
21 квітня 2018 року

День довкілля 

НЕДІЛЯ
22 квітня 2018 року

Новини ВРУ