Звіт про роботу сектору контролю апарату райдержадміністрації за 2018 рік

Проведений сектором контролю апарату райдержадміністрації аналіз виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, запитів і звернень народних депутатів України та власних рішень свідчить про наступне:

  Протягом 2018 року сектором контролю апарату опрацьовано 2215 документів, що надійшли в районну державну адміністрацію. З них із центральних органів влади в т.ч. через апарат облдержадміністрації:

  • Листи Адміністрації Президента України – 1;
  • Закони України - 6;
  • Розпоряджень, постанов Кабінету Міністрів України, наказів та листів міністерств, інших ЦОВВ -162;
  • Рішення, Постанови Верховної Ради України  – 4;
  • Постанов Центральної Виборчої Комісії,листи  -11;

За вказаний період в районну державну адміністрацію директивних та розпорядчих документів обласної державної адміністрації, листів надійшло 1352 з них:

  • розпоряджень голови облдержадміністрації – 229, взято на контроль хід виконання – 131; за станом на 01.01.2019 на контролі залишається 53 розпорядження 2018 року, також 2 розпорядження 2017 року;
  • рішень засідань  колегії облдержадміністрації -21;
  • рішень обласної ради регіонального розвитку-7;
  • доручень голови облдержадміністрації – 9, за станом на 01.01.2019 на контролі залишається 5 доручень 2018 року.
  • надійшло також листів голови, заступників голови облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації – 1089, з них взято на контроль хід виконання 477, за станом на 01.01.2019 на контролі залишається 47 документів 2018 року.

Протягом 2018 року до райдержадміністрації не надходило звернень народних депутатів України.

За станом на 01.01.2019 до райдержадміністрації надійшло 23 інформаційних запитів: 7 - поштовим зв’язком, 16 - електронною поштою. За результатами розгляду - 22 запити задоволено у повному обсязі, 1- відкликано заявником. Відповіді на запити підготовлені та направлені заявникам у п’ятиденний термін відповідно до вимог статті 20 зазначеного Закону.

Протягом 2018 року було проведено 12 засідань колегії райдержадміністрації, за результатами розгляду 32 питань було видано 9 розпоряджень голови райдержадміністрації, дано 3 доручення голови райдержадміністрації та прийнято 20 рішень за якими здійснюється контроль.

Контрольні документи доводилися до структурних підрозділів райдерж-адміністрації оперативно, із зазначенням контрольних термінів їх виконання. Абсолютна більшість з них, термін виконання яких вийшов – реалізовані.

Сектором контролю отримано 66 розпоряджень голови райдержадміністрації, з яких взято на контроль хід виконання та оформлено контрольні справи на 38. За станом на 01.01.2018 на контролі залишається 20 розпоряджень 2018 року та 16 розпоряджень минулих років.

Протягом 2018 року сектором контролю взято на контроль 7 доручення голови райдержадміністрації. За станом на 01.01.2019 на контролі залишається 4 доручення 2018 року.

Сектором контролю апарату райдержадміністрації ведеться реєстр допущених порушень виконавської дисципліни під час виконання контрольних завдань, готуються доповідні записки щодо порушників та вживаються керівництвом відповідні заходи. Це дає дієвий вплив на порушників виконавської дисципліни.

31 жовтня 2018 року на засіданні колегії райдержадміністрації розглянуто питання «Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах райдержадміністрації, міської об’єднаної територіальної громади та сільських рад за 9 місяців 2018 року», за результатами розгляду якого прийнято відповідне рішення.

Спільно із загальним відділом апарату райдержадміністрації надавалась практичну і методичну допомогу в організації контролю за розпорядчими документами районним службам, виконкомам сільських та міської рад.

Кількість власних розпорядчих документів, виданих на виконання розпоряджень та доручень голови та заступників голови облдержадміністрації додається (додаток №1)

 

Завідувач сектору контролю

апарату райдержадміністрації                                О.Коростіль

Остання зміна сторінки: 10-01-2019 16:09