Пояснююча записка до звіту про виконання районного бюджету за січень-червень 2020 року

Тип документа: 
Дата прийняття / оприлюднення: 
Середа, 2 Вересень, 2020

Іршавський районний бюджет за  січень-червень 2020 рокук разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі  41 709,4 тис. грн..

  Доходи загального фонду районного бюджету за  І півріччя 2020 року виконано у сумі  39 416,7 тис. грн., що складає 91,2 відсотка до плану на звітній період.  Виконання річних показників 2020 року склало – 47,4 відсотка,  в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження склали  – 102,9 відсотка. Недовиконання  планових показників районного бюджету пов»язано із зниженням темпу росту по основному  бюджетоутворюючому джерелу доходів – податку  на доходи фізичних осіб, виконання по якому  склало – 90,4 відсотка, або менше на 4 079,1 тис.грн. Причиною такого стану є зменшення надходжень ПДФО у порівнянні з відповідним періодом минулого року по найбільших платниках даного податку, а саме: ТОВ Берег-Кабель ГМБХ, Іршавський лісгосп, ПРАТ «ІЗМУ» та інших. Різке падіння темпів росту ПДФО насамперед, пов»язане  з епідеміологічною ситуацією в країні та зокрема в районі, що призвело до уповільнення зростання середньомісячної заробітної плати в порівнянні з прогнозованими розрахунками, які взято за основу при формуванні районного бюджету на 2020 рік. 

Виконання на звітну дату податку на прибуток підприємств комунальної власності склало 24,4 тис.грн.

Відповідно до Закону України від 22.11.2018 №2621-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», які набрали чинності з 1 січня 2019 року, змінено порядок розподілу надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування , між державним і місцевими бюджетами, згідно якого,  до районного бюджету закріплено 37 відсотків надходжень  даної  рентної плати. Протягом  січня-червня 2020 року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до районного бюджету склали – 609,1 тис.грн., при плані – 517,0 тис.грн., або 117,8 відсотка.   

Сума інших неподаткових надходжень до районного бюджету за звітній період склала 534,1 тис.грн; в тому числі:

  Надходження плати за надання адміністративних послуг склали – 46,9 тис.грн., при затвердженому плані на рік 418,0 тис.грн.       

  Частина прибутку підприємств комунальної власності, що надходять до бюджету склала 0,3 тис.грн.

Надходження від орендної плати комунального майна та інші надходження склали  – 125,5 тис.грн. та 361,3 тис.грн. відповідно.

                  До спеціального фонду районного бюджету за звітній період 2020 року  ( без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 2 292,7 тис. грн., при затвердженому плані на  2020 рік  – 11 618,6 тис.грн.,   що  склало 19,5 відсотка до уточненого плану на 2020 рік.

По власних надходженнях бюджетних установ надходження склали 2 276,7,0 тис.грн., або 19,8 відсотка до уточненого плану на 2020 рік.

Надходження до бюджету розвитку районного бюджету протягом звітнього періоду 2,0 тис.грн.., в тому числі за рахунок надходжень від продажу земель не сільськогосподарського призначення- 2,0 тис.грн..

Базова дотація з державного бюджету надійшла в обсязі 58 566,6 тис.грн., при плані на звітній період 58 556,6 тис.грн., що складає 100,0 відсотків.

Додаткова дотація з місцевих бюджетів  на здійснення переданих з державного бюджету видатків надійшла в обсязі 12 955,8 тис.грн., при плані 12 955,8 тис.грн., що складає 100,0 відсотків.

Субвенцій з державного бюджету район протягом січня-червня  2020 року  отримав в обсязі –179692,9 тис. грн..в тому числі:

освітня  та медична субвенції отримані в обсягах 164 037,5 тис.грн. та 1 5655,4 тис.грн. відповідно.

Субвенцій з місцевих бюджетів район отримав ( з обласного бюджету, з бюджету Іршавської ОТГ та сільських бюджетів) – 7 127,9 тис.грн..

Видатки

Іршавський районний бюджет за січень-червень 2020 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 290 390,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 279 993,9 тис. грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі 10 396,5 тис. грн.

В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки по відділу освіти, де спрямовано 231 498,9 тис. грн. або 50,5 % до уточненого плану на рік. Видатки по управлінню соціального захисту населення за вказаний період склали 2 346,4 тис. грн., або 58,2 % до уточненого плану на рік.

         На фінансування видатків по райдержадміністрації спрямовано 23 927,7 тис. грн., або 73,6 % до уточненого плану на рік.

Видатки на державне управління по загальному фонду (районна рада) складають 2 451,6 тис. грн., або 47,0 % до уточненого плану на рік.

На утримання установ сектору культури молоді та спорту за звітний період спрямовано 19 691,6 тис. грн., або 58,0 % до уточненого плану на рік.

         За січень-червень 2020 року із загального фонду на захищені статті спрямовано (крім закладів охорони здоров’я) кошти в сумі 253 093,2 тис. грн., в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 244 255,3 тис. грн., або 87,2 % загальної суми видатків; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 6 632,4 тис. грн., або 2,4 % від загальної суми видатків; закуплено продуктів харчування на суму 648,2 тис. грн., використано на соціальне забезпечення населення 1 555,3 тис. грн.

Станом на 01.07.2020 року по установах, що фінансуються з районного бюджету, дебіторська заборгованість складає 11,4 тис.грн., кредиторська заборгованість відсутня.

За січень- червень 2020 року на надання кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі по спеціальному фонду спрямовано 90,0 тис.грн., які надійшли від повернення наданих кредитів по програмі «Власний дім».

Протягом І півріччя 2020 року спрямовано вільного залишку районного бюджету по загальному фонду – 12 210,5 тис. грн., по спеціальному – 2 289,3 тис. грн. Передано із загального фонду до спеціального ( бюджету розвитку) 9 598,9 ти.грн..

За звітній період кошти з резервного фонду районного бюджету не виділялись.

 

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                           О. Симчик

ДолученняРозмір
Іконка таблиці Office dodatky_2.xls197 КБ

Остання зміна сторінки: 02-09-2020 11:32