Підприємництво

Підприємництво  – це основна рушійна сила відновлення економіки завдяки тій ролі, яку воно відіграє у процесі створення нових робочих місць, інновацій та економічного росту.

Створення сприятливого середовища для започаткування та здійснення підприємницької діяльності, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення позицій малого та середнього підприємництва на території району є одним із пріоритетних завдань роботи органів виконавчої влади.

На початок 2018 року загальна кількість підприємств в районі становила 200 одиниць, з них: 193 – малі та 7 – середні. Кількість зайнятих працівників на підприємствах району становить 1935 чоловік. Витрати на оплату праці за 2017 рік склали 96188,9 тис. грн., а обсяг  реалізованої продукції (товарів, послуг) становив 436213,8 тис. грн..

В районі спостерігається активізація підприємницької діяльності. Так, на початок 2018 року кількість малих підприємств в районі зросла на 16,4 відсотка порівняно з відповідним показником минулого року і становила 193 од. (проти 166 у попередньому році). Кількість зайнятих працівників в малому підприємництві становить 978 чоловік.

Таким чином, частка малих підприємств від загальної кількості підприємств району становить 96 відсотків, а їх питома вага у загальній кількості малих підприємств області становить 3,4 відсотка. Фонд оплати праці малих підприємств за 2017 рік – 38978,9 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) становить 230922,0 тис. грн. Частка малого підприємництва в  загальному обсязі реалізації продукції в районі становить 53 відсотка.

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (сальдо) за 2017 рік склав 20895,2 тис. грн.. (у тому числі фінансовий результат малих підприємств становить 9207 тис. грн..).

Фінансовий результат підприємств, що отримали збиток у загальній їх кількості становить 12,2 відсотка (збиток становить 7598, тис. грн..); в тому числі  малі підприємства – 11,6 відсотка в загальній їх кількості (збиток малих підприємств становить 3537,2 тис. грн..). Відповідно частка підприємств, фінансовий результат яких є прибутковим становить 87,8 відсотка ( в тому числі малих підприємств – 88,4 відсотка).

Дебіторська заборгованість підприємств району до оподаткування за 2017 рік становить 79456,3 тис. грн., що перевищує аналогічний показник минулого року на 78,3 відсотка. В тому числі дебіторська заборгованість малих підприємств становить 39329,3 тис. грн., що більше у два рази від попереднього року.

Кредиторська заборгованість підприємств району до оподаткування за 2017 рік становить 86496,6 тис. грн., що у 2 рази є більшим за минулий рік. В тому числі кредиторська заборгованість малих підприємств становить 58500,3 тис. грн.., що також більше у два рази від попереднього року.

Також в районі спостерігається зростання кількості фізичних  осіб – підприємців. З початку 2018 року їх кількість зросла на 1,4 відсотка (станом на 01.01.2018 року кількість фізичних осіб-підприємців становила 2819). Станом на 01.10. 2018 року кількість фізичних осіб-підприємців налічувала 2861 (проти 2835 станом на 01.10.2017 року, тобто зросла на 0,9 порівняно з аналогічним показником минулого року).

Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. наявного населення у 2017 році становила 19 одиниць. Щодо галузевої структури підприємництва, то переважна більшість суб’єктів малого бізнесу працює у сфері торгівлі і послуг та сільськогосподарському виробництві, тоді як середнє підприємництво в районі зосереджено в промисловості.    

Питома вага обсягу податкових надходжень від суб’єктів підприємництва району до зведеного бюджету у загальних надходженнях становить понад 55 відсотків.

Остання зміна сторінки: 11-01-2019 11:34