Види публічної інформації

ВИДИ публічної інформації, яка знаходиться у володінні Закарпатської обласної державної адміністрації, та система її обліку

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення обласною державною адміністрацією повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні обласної державної адміністрації.
 
Вид інформації
1. Проекти актів обласної державної адміністрації, регіональних програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення:
- проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих обласній державній адміністрації обласною радою;
 - проекти регуляторних актів;
- проекти регіональних програм економічного, соціального та  культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання.
Система обліку інформації
Журнал реєстрації (структурні підрозділи облдержадміністрації), система електронного документообігу облдержадміністрації, електронний реєстр нормативних документів на веб-порталі облдержадміністрації.

Вид інформації
2. Розпорядження голови обласної державної адміністрації з основної діяльності
Система обліку інформації
Журнал реєстрації (загальний відділ апарату облдержадміністрації), система електронного документообігу облдержадміністрації, електронний реєстр нормативних документів на веб-порталі облдержадміністрації.

Вид інформації
3. Розпорядження голови обласної державної адміністрації про прийняття, переведення, заохочення, звільнення заступників голови, працівників апарату облдержадміністрації, керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та заохочення голів і заступників голів райдержадміністрацій
Система обліку інформації

Журнал реєстрації (відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації).

Вид інформації
4. Доручення голови, першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації
Система обліку інформації

Журнал реєстрації (загальний відділ апарату облдержадміністрації), система електронного документообігу облдержадміністрації.

Вид інформації
5. Протоколи засідань колегії обласної державної адміністрації, рішення колегії обласної державної адміністрації
Система обліку інформації

Справи (загальний відділ апарату облдержадміністрації), система електронного документообігу облдержадміністрації.

Вид інформації
6. Угоди (договори), укладені обласною державною адміністрацією (крім тих, що носять конфіденційний характер)
Система обліку інформації
Журнал реєстрації (юридичний відділ апарату облдержадміністрації, відділ фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації). Єдиний веб-портал використання бюлдетних коштів (https://spending.gov.ua), публічних закупівель ProZorro (https://prozorro.gov.ua)

Вид інформації
7. Вхідна кореспонденція (крім інформації з обмеженим доступом)
Система обліку інформації

Система електронного документообігу облдержадміністрації.

Види інформації
8. Вихідна кореспонденція (крім інформації з обмеженим доступом)
Система обліку інформації

Система електронного документообігу облдержадміністрації.

Вид інформації
9. Матеріали консультативно-дорадчих органів, утворених головою обласної державної адміністрації
Система обліку інформації

У відділі забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів

Вид інформації
10. Реєстрація звернень громадян, зокрема: прийом громадян керівництвом ОДА на місці, виїзні прийоми, пряма телефонна лінія, телефон довіри, письмові звернення громадян
Система обліку інформації

Інформаційна система реєстрації звернень громадян (відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації)

Вид інформації
11. Статистичні звіти про підсумки роботи із зверненнями громадян
Система обліку інформації

Інформаційна система реєстрації звернень громадян (відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації), веб-портал облдержадміністрації

Вид інформації
12. Інформація з обмеженим доступом
Система обліку інформації

Журнали реєстрації (сектор з питань режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації)

 *Реєстрація в системі електронного документообігу облдержадміністрації здійснюється відповідно до  вимог Інструкції  з діловодства в облдержадміністрації. 

Остання зміна сторінки: 02-02-2018 14:33