ДОВІДКА про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах райдержадміністрації, міської об’єднаної територіальної громади та сільських рад за 9 місяців 2020 року

Проведений аналіз виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, запитів і звернень народних депутатів України та власних рішень свідчить про наступне:

Протягом 9 місяців 2020 року опрацьовано 1443 документи, що надійшли в районну державну адміністрацію. З них із центральних органів влади, в т.ч. через апарат облдержадміністрації:

  • Листи Офісу Президента України, розпорядження – 5;
  • Закони України – 7;
  • Розпорядження, постанови Кабінету Міністрів України, накази та листи міністерств, інших ЦОВВ – 212;
  • Рішення, Постанови Верховної Ради України – 5;
  • Постанови Центральної Виборчої Комісії, листи – 34.

За вказаний період у районну державну адміністрацію директивних та розпорядчих документів обласної державної адміністрації, листів надійшло 979, з них:

  • розпоряджень голови облдержадміністрації – 107, взято на контроль хід виконання – 74;

За станом на 30.09. 2020 р. на контролі залишається 39 розпоряджень 2020

року, а також 2 розпорядження 2019 року;

  • розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації облдержадміністрації – 19 та доручень - 3;
  • рішень засідань колегії облдержадміністрації - 2;
  • доручень голови облдержадміністрації – 23, за станом на 30.09.2020 на контролі залишаються 16 доручень 2020 року;
  • надійшло також листів голови, заступників голови облдержадміністрації, начальників структурних підрозділів облдержадміністрації 821, з них взято на контроль хід виконання 572.

Протягом 9 місяців 2020 року райдержадміністрацією отримано 3 звернення народних депутатів України та 1 лист.

З 01.01. 2020 р. по 30.09. 2020 до райдержадміністрації надійшло 25 інформаційних запитів: 3 - поштовим зв’язком, 22 - електронною поштою. За результатами розгляду 23 запити задоволено у повному обсязі, 2 – частково (конфіденційна інформація і РДА не є розпорядником інформації). Відповіді на запити підготовлені та направлені заявникам у п’ятиденний термін відповідно до вимог статті 20 зазначеного Закону.

Отримано 43 розпорядження голови райдержадміністрації, з яких взято на контроль хід виконання та оформлено контрольні справи на 35. На контролі залишається 22 розпорядження минулих років. Також взято на контроль 5 доручень голови райдержадміністрації.

Протягом 2020 року було проведено 5 засідань колегії райдержадміністрації, за результатами розгляду 15 питань було видано 4 розпорядження голови райдержадміністрації та прийнято 15 рішень, за якими здійснюється контроль.

Контрольні документи доводилися до структурних підрозділів райдерж-адміністрації оперативно із зазначенням контрольних термінів їх виконання. Абсолютна більшість з них, термін виконання яких вийшов, – реалізовані.

Також ведеться реєстр допущених порушень виконавської дисципліни під час виконання контрольних завдань, готуються доповідні записки щодо порушників та вживаються керівництвом відповідні заходи. Це дає дієвий вплив на порушників виконавської дисципліни.

Протягом 9 місяців 2020 року видано 324 розпорядження з основної діяльності, 3 розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради та 6 наказів керівника апарату з основної діяльності. Проведено 12 нарад при голові та керівнику апарату райдержадміністрації.

 

 

 

Завідувач сектору

документообігу, контролю та

роботи зі зверненнями громадян

апарату райдержадміністрації                           Володимир КЕРЕЧАНИН

Остання зміна сторінки: 03-11-2020 09:26