Про соціальну допомогу - "муніципальна няня"

З 1 січня 2019 року Урядом передбачено відшкодування вартості послуг по догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 “Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”).

          Муніципальна няня - будь-яка фізична особа-підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91),/ юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

         Право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають та території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі — договір) з муніципальною нянею.

         Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

         Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

        Отримувач послуги подає управлінню соціального захисту населення за місцем свого проживання у паперовому або електронній формі такі документи:

  • заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
  • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
  • копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
  • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

      До заяви додаються копії:

  • свідоцтва про народження дитини;
  • паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
  • документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
  • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”.

         Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

             Термін, на який призначається компенсація.

          Компенсація призначається на термін здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі / угоді щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років, укладеній між отримувачем послуги “муніципальна няня та муніципальною нянею, але не довше ніж до досягнення дитиною 3-х років. 
          Виплата проводиться щомісяця на підставі поданих до 5 числа місяця отримувачем послуги «муніципальна няня» підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років.

             Обов’язок отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”:

       – подавати щомісяця до 5 числа територіальному управлінню соціального захисту населення підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні за послугу догляду за дитиною до трьох років.

          У разі неподання в установлений термін підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років виплата компенсації послуги “муніципальна няня припиняється.

          Після подання підтверджувальних документів щодо оплати послуги виплата компенсації поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги; 
   – протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору / угоди щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років або про інші обставини, що можуть вплинути на надання послуги догляду муніципальною нянею.

          Виплата раніше призначеної компенсації припиняється, якщо отримувачем послуги “муніципальна няняˮ приховано або навмисно подано недостовірні дані про здійснення догляду за дитиною до трьох років, що вплинули на встановлення права на компенсацію.

           Надміру перераховані суми компенсації послуги “муніципальна няняˮ повертаються отримувачем послуги “муніципальна няня управлінню соціального захисту населення за весь період, коли він не мав права на її одержання.

          Чи обов’язково мамі виходити на роботу, для того, щоб отримати компенсацію за послугу "Муніципальна няня"?

         Допомога є окремою та додатково виплачується сума 1626 грн до тих, які отримує родина на дитину.

         При цьому мама сама вирішує, виходити на роботу чи бути з дитиною вдома та додатково найняти собі помічницю.

        Чи можуть родичі дитини – бабуся або дідусь – бути муніципальною нянею?

         Так, можуть. Уряд не вводить обмеження щодо того, хто може стати нянею. Потрібно лише зареєструватися або фізичною особою підприємцем або юридичною особою, яка надає послугу догляду за дітьми до 3-х років. Це особливо вигідно тим бабусям чи дідусям, яким не вистачає страхового стажу до пенсії.

         Хто не може найняти муніципальну няню?

          Найняти муніципальну няню та укласти з нею договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років може один із батьків або опікунів дитини до трьох років.

          Не можуть отримати додаткову фінансову допомогу по програмі "Муніципальна няня" прийомна родина або будинки сімейного типу, оскільки вони вже отримують допомогу за іншими програмами.

        Чи може муніципальна няня мати декілька договорів?

         Буває так, що сім’я наймає няню не на повний робочий день. У такому випадку муніципальна няня має змогу оформити два договори з різними сім’ями – одній допомагати до обіду, іншій – по обіді. Офіційне оформлення няні дасть змогу обом сім’ям отримувати від держави додатково 1 626 гривень до щомісячних 860 грн виплат на дитину.

Або навпаки. У сім’ї двоє маленьких дітей і одна няня. У такому випадку є право у батьків оформити два договори з одною муніципальною нянею і отримувати додатково на кожну дитину 1 626 грн.

Остання зміна сторінки: 28-02-2019 10:27