Регуляторна діяльність

Обов'язки по здійсненню державної регуляторної політики ОДА покладено на департамент економічного розвитку і торгівлі (відділ регуляторної і цінової політики). Контактний телефон 0312617458

Інформація про здійснення в області державної регуляторної політики у 2017 році

Регуляторна діяльність обласної державної адміністрації, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон).  Забезпечено дотримання визначених процедур розроблення і затвердження регуляторних актів, які проходять обов’язкове попереднє оприлюднення. Адміністративні процедури з підготовки й ухвалення регуляторних актів є обов’язковими для всіх регуляторних органів, включаючи і органи місцевого самоврядування.

Облдержадміністрацією, райдержадміністраціями та міськвиконкомами затверджуються та оприлюднюються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, які розміщуються на власних веб-сайтах і в місцевих засобах масової інформації.

Протягом 2017 року чотири рази вносились зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації.

Для визначення досягнення цілей регуляторних актів та прийняття рішень щодо їх подальшої дії регуляторними органами області здійснюються заходи з відстеження результативності цих актів.

Згідно наданих інформацій райдержадміністраціями протягом минулого року було проведено 6 відстежень, з них: базових – 1, повторних – 1 та періодичних – 4; органами місцевого самоврядування прийнято 54 регуляторних актів.

Всі регуляторні акти систематизовано в реєстр регуляторних актів з термінами відстеження їх результативності, який у разі прийняття нових та скасування діючих протягом року коригується і оновлюється. Звіти про відстеження оприлюднюються на офіційних веб-сайтах.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік затверджено керівництвом облдержадміністрації 12 грудня 2017 року та оприлюднено 13 грудня 2017 року на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у підрозділі “Регуляторна політика” розділу “Економіка та промисловість”.

З метою недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, сільських та селищних рад спільно з сектором Державної регуляторної служби у Закарпатській області проводились  виїзні навчальні семінари щодо виконання основних положень Закону та впровадження методики обчислення стандартних витрат малого підприємництва М – Тесту, який сприятиме встановленню рівноправного діалогу між державою та бізнесом. Протягом 2017 року було проведено 18 навчальних семінарів в рамках реалізації заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки. Програмою визначено конкретні заходи щодо подальшої реалізації державної регуляторної політики, які спрямовані для забезпечення системності, послідовності та координації дій з розроблення та прийняття регуляторних актів, урахування пропозицій громадськості та суб’єктів господарювання під час їх опрацювання.

Остання зміна сторінки: 18-09-2018 14:34